Skip to main content

OET Staff

Fang Fang

Fang Fang
Instructional Designer
(713) 743-3685
ffang@uh.edu

Sunhong Hwang

Dr. Sunhong Hwang
Instructional Designer
(713) 743-3821
shhwang@Central.UH.EDU

Wayne Thomas

Wayne Thomas
Photographer/Videographer
(713) 743-7422
wthomas2@Central.UH.EDU