STAC Gilbert

From Rpalmer
Revision as of 09:04, 12 August 2012 by Hgood (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Gilbert, Henry

 • STAC 5/G42/31 - B A C I D - 17 Eliz - Henry Gilbert v Grace Crosse, Joan Crosse, Thomas Smyth et al
 • STAC 5/G20/2 - I D - 17 Eliz - Henry Gilbert v Henry Smith
 • STAC 5/G17/40 - B A - 17 Eliz - Henry Gilbarte v Robert Jower et al
 • STAC 5/G26/24 - C I D - 17 Eliz - Henry Gilberd v Robert Fower, Henry Fower et al
 • STAC 5/G36/31 - B - 34 Eliz - Henry Gilbert, Inglebright Smith, A Cockrel et al
 • STAC 5/G38/29 - I D - 34 Eliz - Henry Gilbert v Ambrose Cookrell
 • STAC 5/G28/17 - A - 34 Eliz - Henry Gilbert v Ambrose Cockerell

Gilbert, George

 • STAC 5/G43/26 - B A C I D - 18 Eliz - George Gilbert v Margaret Bovye, Thomas Bovye, Richard Parker
 • STAC 5/G46/22 - Rn - - George Gilbert v Margaret Bouvie, Henry Gilbert et al
 • STAC 5/G38/31 - I D - 18 Eliz - George Gilbert v Richard Parker
 • STAC 5/G32/28 - B A - 19 Eliz - George Gilbert v William Barret, William Wilson
 • STAC 5/G18/15 - I D - 18 Eliz - George Gilbert v Margaret Boovey
 • STAC 5/G20/5 - I D - 19 Eliz - George Gytbert v William Barrets, Edward Winter et al
 • STAC 5/G33/14 - B A Rn C I D - 25 Eliz - William Glaster v James Bannister et al
 • STAC 5/G19/21 - B A Rn Rr - 18 Eliz - George Gilbert v Roger Dionse
 • STAC 5/G9/39 - I D - 11 Eliz - George Gilbert v Andrew Sturton
 • STAC 5/G15/30 - B A C I D - 11 Eliz - George Gilberte v Andrew Stourton et uxor

Gilbard, Joane

 • STAC 5/G20/32 - B A C - 38 Eliz - Joane Gilbard alias Doungall v John Chapman, Thomas Dacon

Gilbert, John

 • STAC 5/G36/26 - B A C I D - 37 Eliz - John Gilbert v William Smith, Thomas Smith, Richard Smith, William Brett
 • STAC 5/G29/27 - B - 18 Eliz - John Gilbert v Richard Adams, John Ley et al
 • STAC 5/G30/40 - B - 45 Eliz - John Gilbert v Richard Craine, John Prittyman Sr, John Prettyman Jr
 • STAC 5/G20/12 - B A C - 20 Eliz - Sir John Gilbert, Allen Savery v Richard Skyrdon, John Harris et al
 • STAC 5/G10/30 - I D - 20 Eliz - Sir John Gilbert, Alan Saverye v Thomas Blackler Sr, Thomas Blackler Sr, Richard Skirdon et al
 • STAC 5/G2/2 - Rn - 38 Eliz - John Gilbert v William Smith, Thomas Smith, Richard Smith, William Brett
 • STAC 5/G8/25 - I D - 37 Eliz - John Gilbert v William Smythe, Thomas Smythe, Richard Smythe, William Brett
 • STAC 5/G16/6 - B A - 20 Eliz - Sir John Gilbert, Alane Savery v Thomas Blackaller Sr, John Perrott et al
 • STAC 5/G17/33 - I D - 20 Eliz - Sir John Gilbert, Alen Savery v Thomas Blachler, John Harris

Gilbert, Robert

 • STAC 5/G44/10 - B - 22 Eliz - Robert Gilbert v Robert Pulham

Gilbert, William

 • STAC 5/G16/24 - B - 16 Eliz - William Gilbert v John Burye, John Palmer et al